A GAMMA Zrt Kalibráló Laboratóriumában a következő gázokat mérő gázérzékelők és gázelemzők kalibrálása történhet a NAH által akkreditált ISO 17025:2005 szerint:
 • akrilnitril (CH2CHCN, vinil-cianid): 0; 0,075 - 75 ppm (n/n)
 • ammónia (NH3): 0; 0,05 - 1000 ppm (n/n)
 • dimetil-amin ((CH3)2NH): 0; 0,35 - 350 ppm (n/n)
 • foszgén (COCl2): 0; 0,001 - 1 ppm (n/n)
 • hidrogén (H2): 0; 2 ppm - 100 % (n/n) [ill. 1 – 100 %ARH]
 • hidrogén-cianid (HCN): 0; 0,02 - 20 ppm (n/n)
 • hidrogén-fluorid (HF): 0; 10 ppm; 50 ppm (n/n
 • hidrogén-klorid (HCl, sósav): 0; 10 ppm (n/n)
 • hidrogén-szulfid (H2S, kénhidrogén): 0; 0,1 - 100 ppm (n/n)
 • izobutilén (i-C4H8): 0; 0,1 - 100 ppm (n/n)
 • kén-dioxid (SO2): 0; 0,01 - 2000 ppm (n/n)
 • klór (Cl2): 0; 0,01 - 20 ppm (n/n)
 • metanol (CH3OH): 0; 1 - 1000 ppm (n/n)
 • metán (CH4): 0; 20 ppm - 100 % (n/n)
 • nitrogén-dioxid (NO2): 0; 0,03 - 30 ppm (n/n)
 • nitrogén-monoxid (NO): 0; 0,05 - 2000 ppm (n/n)
 • oxigén (O2): 0; 30 ppm - 21 % (n/n)
 • propán (C3H8): 0; 8 - 8500 ppm (n/n) [ill. 1 – 50 %ARH]
 • szén-dioxid (CO2): 0; 50 ppm - 100 % (n/n)
 • szén-monoxid (CO): 0; 0,1 ppm - 100 % (n/n)
További nem akkreditált képességek:
 • ózon (O3): 0; 0,05 - 1 ppm (n/n)
A laboratórium ózon etalonja (ozone transfer standard) rendelkezik ózon forrással az ózonmérő műszerek kalibrálására és ózon fotométerrel az ózongenerátorok ellenőrzésére.

Tipikus készülékek, amelyek a fenti gázokkal és eszközökkel kalibrálhatóak vagy ellenőrizhetőek:
 • Telepített üzemi biztonsági gázérzékelő detektorok, távadók, és személyi gázmonitorok éghető gázok (robbanásveszély), mérgező gázok, oxigénhiány érzékelésére
 • Gázszivárgás keresők
 • Különféle laboratóriumi és ipari gázelemző műszerek
 • Környezetvédelmi légszennyezettség monitorok
 • Ózongenerátorok (nem akkreditált eljárás)