A GAMMA Zrt több féle vizsgáló és kalibráló kapacitással rendelkezik, amely képességeinket folyamatosan fejlesztjük. A laboratóriumaink szolgáltatásai külső partnereink számára is elérhetőek az alábbi területeken:

Részletes képességeket a fenti felsorolásban szereplő szolgáltatásokra kattintva érheti el.
A főbb képességek összefoglalva a következők:

1. Gázérzékelők és gázelemzők kalibrálására
A következő gázokat mérő gázérzékelők és gázelemzők kalibrálása a NAH által akkreditált ISO 17025:2005 szerint:
 • akrilnitril (CH2CHCN, vinil-cianid): 0; 0,075 - 75 ppm (n/n)
 • ammónia (NH3): 0; 0,05 - 1000 ppm (n/n)
 • dimetil-amin ((CH3)2NH): 0; 0,35 - 350 ppm (n/n)
 • foszgén (COCl2): 0; 0,001 - 1 ppm (n/n)
 • hidrogén (H2): 0; 2 ppm - 100 % (n/n) [ill. 1 – 100 %ARH]
 • hidrogén-cianid (HCN): 0; 0,02 - 20 ppm (n/n)
 • hidrogén-fluorid (HF): 0; 10 ppm; 50 ppm (n/n)
 • hidrogén-klorid (HCl, sósav): 0; 10 ppm (n/n)
 • hidrogén-szulfid (H2S, kénhidrogén): 0; 0,1 - 100 ppm (n/n)
 • izobutilén (i-C4H8): 0; 0,1 - 100 ppm (n/n)
 • kén-dioxid (SO2): 0; 0,01 - 2000 ppm (n/n)
 • klór (Cl2): 0; 0,01 - 20 ppm (n/n)
 • metanol (CH3OH): 0; 1 - 1000 ppm (n/n)
 • metán (CH4): 0; 20 ppm - 100 % (n/n)
 • nitrogén-dioxid (NO2): 0; 0,03 - 30 ppm (n/n)
 • nitrogén-monoxid (NO): 0; 0,05 - 2000 ppm (n/n)
 • oxigén (O2): 0; 30 ppm - 21 % (n/n)
 • propán (C3H8): 0; 8 - 8500 ppm (n/n) [ill. 1 – 50 %ARH]
 • szén-dioxid (CO2): 0; 50 ppm - 100 % (n/n)
 • szén-monoxid (CO): 0; 0,1 ppm - 100 % (n/n)

Gázérzékelők és gázelemzők kalibrálására nem akkreditált módon:
 • ózon (O3): 0; 0,05 - 1 ppm (n/n)

2. Sugárzásmérő műszerek kalibrálása
 • Gamma dózisteljesítmény-mérő, vagy távadó, sugárszintmérő
 • Gamma dózismérő
 • Alfa, béta felületi szennyezettség-mérő
 • Béta, gamma aktivitásmérő, koncentrációmérő
 • Gamma, gamma + neutron érzékeny fixen telepített, vagy mobilizálható sugárkapu
 • Alfa, béta, gamma, neutron érzékeny és kombinált nukleáris detektor

3. Dózismérők hitelesítés helyettesítő minősítése
 • Adott gamma dózisteljesítmény-mérők, vagy távadók, sugárszintmérő, alfa, béta felületi szennyezettség-mérő

4. Radioaktív szennyezések keresése, vizsgálata
 • Behozott, vagy postai úton feladott tárgyak, anyagminták laboratóriumi vizsgálata
 • Helyszíni radiológiai mérések elvégzése
 • Gamma dózisteljesítmény, alfa- és béta felületi szennyezettség, valamint összegzett alfa, béta, gamma beütésszám mérések elvégzése

5. Vegyi és aeroszol szűrők vizsgálata
 • Egyéni légzésvédő eszközök szűrőbetéteinek légzésvédő eszközökre vonatkozó szabványok alapján (MSZ EN 14387:2004+A1:2008, MSZ EN 143:2000/A1:2006, MSZ EN 403:2004) történő bevizsgálása,
 • A szűrőbetét tömegének ellenőrzése
 • A szűrőbetét légzésellenállásának mérése
 • Szilárd aeroszolok elleni védelem (nátrium-klorid) ellenőrzése
 • Folyékony aeroszolok elleni védelem (paraffinolaj) ellenőrzése
 • A szűrőbetét gázkapacitásának tesztelése a következő tesztgázokkal: ciklohexán, kén-dioxid, ammónia

6. Környezetállósági vizsgálatok elvégzése
 • Klimatikai meleg és hidegtűrési vizsgálatok végrehajtása
 • Csökkentett légköri nyomás eszközök tesztelése
 • Mechanikai ellenálló képesség vizsgálata
 • Rázásállósági (szerelési rázás) teszt lefolytatása
 • Rezgésállósági (spektrumrázás) próbák elvégzése
 • Ütésállóság ellenőrzése