Elsődleges beavatkozó- és felderítő járműcsalád fejlesztése
Elsődleges beavatkozó- és felderítő járműcsalád fejlesztése A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) "Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása (KMOP-2011-1.1.4/A)" tárgyában meghirdetett pályázatára a Respirátor Zrt. által benyújtott "Elsődleges beavatkozó- és felderítő járműcsalád fejlesztése" című pályamű - a 2011. október 26.-i döntés alapján - támogatást nyert el.

A Polgári Védelem rendszerében az 1990-es évek első felében jelentek meg a mai Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportnak (VFCS) megfelelő egységek, amelyek elsődleges feladatai a veszélyeztetettség és a károk felmérése a veszélyes (vegyi, biológiai, tűz- és robbanásveszélyes, valamint radioaktív vagy nukleáris) anyagokkal bekövetkezett balesetek esetén, illetve vegyész szakértőként való közreműködés a mentés és a mentesítés során. Az eltelt évek alatt a VFCS-gépjárművek egy része - a végrehajtott kiegészítések és fejlesztések ellenére is - elöregedett, cseréjük indokolttá vált.

Fejlesztésünk kitűzött célja egy olyan eszközrendszer kialakítása (felépítménnyel rendelkező veszélyhelyzeti felderítő gépjármű, hozzá kapcsolható - szaktechnikai eszközökkel málházott – utánfutóval), amely megfelel az alaprendeltetésnek, klimatizált munkateret biztosít, célszerű tárolóhelyet képez a csoport felszereléseinek, lehetővé teszi a gyalogos felderítés és a gépjárművel végrehajtott útvonal-monitorozás térinformatikai támogatását, valamint szakfelszerelésével megoldható az első beavatkozók - esetenként az eseményben érintett további (akár sérült) állomány - személyi mentesítése.

Célunk továbbá a szakfelszerelés egyes összetevőinek kiváltása magasabb szintű képességekkel rendelkező elemekkel, ugyanis a rendszeresítés óta eltelt idő alatt a különböző műszerek újabb generációja került kifejlesztésre, illetve működési elvükben is új eszközök érhetők el, továbbá a jelen eszközrendszert olyan új képességekkel is el kívánjuk látni, amelyek a jelenlegi gépjárművekből hiányoznak, de meglétük fontos a feladatok magasabb szinten való ellátásához.

Jelen projekt során nem tűztük célul - de természetesen felkészülünk rá -, hogy igény esetén hasonló "gépjármű - felépítmény - utánfutó" platformon alapuló egyéb célú (mentesítő, híradó, logisztikai, szaniter, stb.) eszközrendszert hozzunk létre.

 

uszt_kml_kmladr
Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-1.1.4-11/A-2011-0078 Vállalati innováció támogatása

Projekt megnevezése:

Elsődleges beavatkozó és
felderítő járműcsalád fejlesztése

Projekt azonosító: KMOP-1.1.4-11/A-2011-0078 Megvalósítás ideje: 2011.08.01 - 2013.01.31.

Kedvezményezett: Respirátor Zrt
bmk_uszt
 
bmk_uszt Közreműködő szervezet:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1539 Budapest, Postafiók 684
 
KML Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium bmk_uszt