Új generációs multi funkciós automata mérő és adatgyűjtő rendszer család kifejlesztése

Új generációs multi funkciós automata mérő és adatgyűjtő rendszer család kifejlesztése
A kedvezményezett neve: GAMMA Zrt.
A projekt címe: Új generációs multi funkciós automata mérő és adatgyűjtő rendszer család kifejlesztése
A szerződött támogatás összege: 496.222.184.- HUF
A támogatás mértéke: 50-60%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00023
Az " Új generációs multi funkciós automata mérő és adatgyűjtő rendszer család kifejlesztése " projektben több tevékenység megvalósítását is végrehajtottuk. A tevékenységek jelentős része egymásra épült, de voltak párhuzamosan is végrehajtható műveletek.
A tevékenységeket a műszaki követelmény megalkotásával kezdtük, ehhez szakértők bevonását, a megrendelői igények felmérését, az elérhető technológiák megismerését és piackutatást végeztünk. A vegyvédelem területén cégünk 1955 óta aktív, ezen a területen a jelentősebb termékek fejlesztését gyártását mi végeztük, ezért pontosan ismerjük a megrendelőket, azok igényeit, és tudjuk, hogy mely szakértőkre van szükségünk, hogy valóban megfelelő eszközöket fejlesszünk.
A műszaki követelménnyel párhuzamosan elő kísérleteket, szimulációkat is végrehajtottunk, annak érdekében, hogy a zsákutcákat a lehető leghamarabb észrevegyük és el tudjuk kerülni. Miután a követelmények kialakításra kerültek a tervezést kezdtük meg, amikor is a prototípus gyártásához szükséges dokumentációkat elkészítettük.
Az elkészült prototípus dokumentáció alapján részben belső, részben külső gyártási kapacitások bevonásával elkészítettük a prototípust. A kulcsfontosságú folyamatok minden esetben a telephelyünkön tervezői felügyelet mellett zajlottak, hogy az esetleges hibákat azonnal javítani lehessen és a terveken vissza tudjuk javítani.
A legyártott prototípusok ellenőrzését és beszabályozását úgy terveztük meg, hogy a végtermék minősége kifogástalan és azonos lehessen. Az elkészült prototípusokat vizsgálatnak vetettük alá, ami magába foglalt funkcionális, regressziós, és performancia teszteket. A vizsgálatok eredménye alapján visszajavítottuk a terveket, és me
gismételtük a vizsgálatot. Ezt a ciklust addig végeztük, amíg valamennyi vizsgálat sikerrel nem zárult. A belső teszteken túl független, külső vizsgáló laborokat és hitelesítő hatóságot is bevontunk az ellenőrzésbe, ezt a fázist akkor indítottuk, amikor biztosak voltunk a sikeres vizsgálati végkimenetben. Ha minden ponton megfelelt a termék az igényeknek a prototípus dokumentációt átdolgoztuk annak érdekében, hogy sorozatban lehessen az eszközöket gyártani. Ehhez technológiai lépéseket dolgoztunk ki, illetve több ponton párhuzamosítható, gépesíthető részfolyamatokra bontottuk a teljes gyártás folyamatát. A részfeladatok meghatározásánál és a megvalósításához szükséges folyamatok kidolgozásánál alapvető szempont volt, hogy az egymásra épülő fázisok miatt minden részfeladat is külön nyomon követhető, ellenőrizhető legyen.

Az általunk munkatervben és részfeladatokban részletesen leírt műszaki követelményeket létrehoztuk, az eszközök gépészeti, villamos tervezését, legyártását, a tesztek elvégzését, mint fejlesztési feladatok elvégeztük, ezek mind elengedhetetlenül szükségesek a kitűzött célunk eléréséhez, és egyben elégségesek is ahhoz, hogy a fejlesztési projekt eredménye nemzetközi szinten is piacképes, gyártható termékké váljon.
A projekt megvalósítását Budapesten az Illatos út. 9. szám alatti telephelyünkön hajtottuk végre. A telephelynek minden adottsága megvan, hogy a fejlesztési tevékenység sikeresen végrehajtható legyen. A telephely 26 000 m2-es telken helyezkedik el a munkavégzés két nagyobb épületben (összesen 6000 m2) zajlik. Rendelkezünk a megfelelő infrastruktúrával, annak bővítési lehetőségével, valamint projekt finanszírozásához szükséges anyagi forrásokkal.

A mechanikai tervezést kimondottan gépészek, az elektromos tervezést elsődlegesen villamos mérnökök, a szoftverfejlesztést pedig kifejezetten programozók számára összeállított munkaállomásokon hajtottuk végre. A gépészek a 3 dimenziós tervező szoftvereken túl, erős grafikus kártyát és nagy monitort használtak, így az apró részletek és a komplex berendezések 3 dimenzióban is gyorsan és pontosan megtekinthetőek voltak. A programozók több monitort és szoftverfejlesztő, verziókövető alkalmazásokat használtak. Az elektromos fejlesztők a munkaállomásaik mellé fejlesztő környezetet, forrasztó állomást és műszereket használtak. A fejlesztésünkön több mint 50 mérnöknek biztosítottunk infrastruktúrát a tevékenységük folytatásához. A szerelési műveletek pontos végrehajtása tervezői művezetéssel felügyelhetővé vált. Az egyes gyártási, fejlesztési fázisokat minden esetben minőség ellenőrzési lépések követtek. Az egyes vizsgálatokat előre megterveztük, végrehajtottuk, és megfelelő módon dokumentáltuk. A tesztek során használt radioaktív, illetve vegyi etalonok miatt a vizsgálatok során a munkaegészségügyi, és biztonságtechnikai szempontokat is figyelembe vettük.

Az új gázérzékelő család fejlesztése során meghatározásra kerültek az egyes klimatikai követelmények, a rezgésállósági, málházási, szállítási, raktározási környezeti feltételek. Megalkotásra kerültek a gyártásához szükséges gépészeti és elektromos dokumentációk. A műszaki követelmények alapján megtervezésre került a teljes detektor. Az elkészült tervek alapján gyártói vizsgálatok kerültek végrehajtásra. Ezek funkcionális teszteket, performancia teszteket és regressziós teszteket jelentettek. Többszintű dokumentáció készült, hiszen a felhasználóknak és a szerviz szakembereknek egyaránt információt kellett átadni. A feladat végrehajtása során létre jöttek az egyes eszközök műszerkönyvei, amelyek tartalmaznak minden információt, amire a felhasználónak szüksége lehet.
Több bemutatót tartottunk potenciális vevőjelölteknek a kifejlesztett detektorokról. Az eszközökhöz teljes körű hazai logisztikai hátteret (szervizt, javítást, fogyóanyag ellátást) biztosítunk.

Az állomásra szerelhető sugárzásmérő detektorok fejlesztése az alábbi lépésekkel valósult meg. A követelményrendszer és az előkutatás eredményei alapján Cégünk know-how-jának felhasználásával az új műszer előzetes tervezése volt az első lépés. A detektorhoz kapcsolódó elektronikai egységeken kívül ebben a lépésben a mechanikai kialakítás (gépészeti tervezés) is előtérbe került.
Az előállt előzetes tervek alapján kísérleti példányokat hoztunk létre. Amennyiben alternatív műszaki megoldások alkalmazása is felmerült a fejlesztés során, úgy a kísérleti példányok vizsgálatával megállapítottuk, hogy melyik megvalósítás kerüljön alkalmazásra a végleges terméknél.
A mérési képességek ellenőrzésére irányuló teszteket hajtottunk végre, amelyeket a kísérleti példányok követelményeknek való megfeleltetése érdekében végeztünk. Amennyiben mechanikai konstrukciós, elektromos áramköri változtatásokra volt szükség, úgy ezen változtatások a terv módosításával jártak, majd ezek alapján a kísérleti példányok átalakításra (esetlegesen újra gyártásra) kerültek.
A jóváhagyott tervek alapján több prototípus példány készült, melyek megfelelnek a végleges gyártmánynak.