RDO-3221 ABV Komondor

KÖNNYŰ-PÁNCÉLVÉDETTSÉGŰ ABV-FELDERÍTŐ JÁRMŰ
RDO-3221 ABV Komondor

A kialakított jármű a következőket biztosítja:

 • egy ABV-felderítő raj (4 fő) állományának és felszerelésének elhelyezését és szállítását a harcfeladat végrehajtásának támogatása céljából;
 • kollektív ABV-védett munkateret a kezelőállomány számára a jármű belsejében, ahol az egyéni védőeszközök szükségessége nélkül végezhetők a szakfeladatok;
 • a műveleti körzet vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal való szennyezettségének, illetve a meteorológiai paramétereinek mérését, a mintavételezés végrehajtását és a szennyezett körzetek határainak megjelölését (mindeze­ket az ABV-felderítő eszközkészletet a jármű belső teréből kezelve lehessen végrehajtani);
 • a járműben elhelyezett kézi és hordozható ABV-felderítő eszközökkel a következő feladatok valósíthatóak meg:

  • terep sugárszennyezettségének detektálása (sugárszintmérés),
  • talaj és élelmiszer minta radiológiai szennyezettségének vizsgálata
  • sugárszint- és dózismérés a jármű belsejében,
  • környezet vegyiszennyezettségének detektálása,
  • mérgező harcanyagok és toxikus ipari vegyületek kimutatása (levegőből, talajról),
  • mérgező harcanyagok és toxikus ipari vegyületek azonosítása (levegőben, talajon),
  • környezet biológiai szennyezettségének detektálása (biológiai harcanyagok kimutatása levegőből),
  • talajmenti meteorológiai adatok mérése,
  • ABV-felderítési adatgyűjtése és feldolgozása (formátumozott NBC-jelentések előkészítése),
  • ABV-felderítés közbeni mintavételezés, a jármű elhagyása nélkül (talaj-, folyadék-, növényzet- és levegőminta),
  • szennyezett területek határainak megjelölése

 • az ABV-felderítési adatok gyűjtését, formátumozott jelentésekként való feldolgozását és továbbítását;
 • kapcsolattartást a támogatott csapatokkal, elöljáróval;
 • kapcsolattartást az ABV- felderítő szakasz járműveivel;
 • a jármű küzdőteréből a látható célobjektumok leküzdését;
 • mozgékonyságot, terepjáró képességet, stabilitást,
 • a jármű hasznos terheléssel is őrizze meg a manőverező képességet, legyen rendeltetésszerűen alkalmazható bármely terepen, bármely év- és napszakban, különböző időjárási viszonyok között, az MSZK 067 N11 osztály „O”-s szabvány szerinti klimatikus körülmények esetén.
Az ABV-felderítő eszközkészlet és a híradó, informatikai eszközök vonatkozásá­ban a MIL STD-810E-nek megfelelés igazoltsága a követelménynek való megfelelőséggel egyenértékűnek értelmezett.

 

A jármű egy könnyű-páncélvédettségű bázisjármű alapokon egy olyan szaktechnikai eszköz, mely alkalmas egyrészről a korszerű ABV-felderítés eszközeinek befogadására, a kezelőszemélyzetnek a szennyező anyagok hatásaival szembeni védelmére, továbbá a szakfeladatok jelentős körének a jármű elhagyása nélküli végrehajtására.

Korszerű felderítő és adatfeldolgozó eszközök integrálásával biztosítja mindazon – az ABV-helyzet értékeléséhez szükséges - információkat, melyek az sszfegyvernemi műveletek megtervezéséhez, vezetéséhez szükségesek 5-15 km-es mélységben.

Az eszköz képes az ABV-felderítő alegység önvédelmének biztosítására, élőerő és kis erejű könnyű-páncélzatú ellenséges erők leküzdésére, nappali és éjszakai körülmények között egyaránt.

 

 

Közép-Magyarországi Operatív Program
KMOP-1.1.4-09-2010-0092
Vállalati innováció támogatása
Projekt megnevezése:
Terepjáró, moduláris ballisztikai védelemmel ellátott ABV-felderítő jármű fejlesztése
Projekt azonosító: KMOP-1.1.4-09-2010-0092
Megvalósítás ideje: 2010.06.01-2012.08.31
Kedvezményezett: GAMMA Mûszaki zRt

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

  komplex_kmop_eulogo
 
komplex_maglogo  
Közreműködő szervezet:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.

 
   
RDO-3221 ABV Komondor RDO-3221 ABV Komondor RDO-3221 ABV Komondor RDO-3221 ABV Komondor RDO-3221 ABV Komondor RDO-3221 ABV Komondor