Rendelkezünk a kutatás-fejlesztési-, tervezési-, gyártási-, karbantartási-, javítási-, kalibrálási- és kereskedelmi tevékenységeinkhez szükséges minden engedéllyel, tanúsítvánnyal és felhatalmazással:

  • MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer tanúsítvány
  • AQAP 2110:2016 minőségirányítási rendszer tanúsítvány.
  • COP gyártóképességi megfelelés járművekre.
  • Tevékenységi engedély haditechnikai eszközök gyártására, haditechnikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására és külkereskedelmi tevékenységekre.
  • MSZ EN ISO 17025:2005 szerint akkreditált kalibrálólaboratórium gázérzékelő és gázelemző műszerek kalibrálására.
  • Működési engedély radioaktív anyagok alkalmazására, dózis-, dózisteljesítmény- és felületi szennyezettség mérők kalibrálására.
  • Tanúsítvány a Paksi Atomerőmű NCAGE kód szerinti ABOS 3 biztonsági kategóriába tartozó sugárvédelmi ellenőrző rendszerek karbantartására és javítására.
  • stb.


Minőségpolitikánk:

A GAMMA ZRt. célja, hogy az előállított termékek illetve szolgáltatások területén a vevőink által elvárt követelményeket kifogástalan minőségben kielégítsük, ugyanakkor maradéktalanul vegyük figyelembe a termékekre, illetve a szervezet működésére vonatkozó jogi és egyéb szabályozókat.
A cél megvalósulása érdekében MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtetünk.
Kormányzati megrendelőink (hon- és rendvédelmi, katasztrófavédelmi stb. szervezetek) elvárásainak teljesítése érdekében minőségirányítási rendszerünk kiépítésénél figyelembe vettük a NATO AQAP 2110 kiegészítő követelményeit is.
A vezetéstől elvárjuk a minőségirányítási feladatok megértését, a rendszer elemeinek felelős alkalmazását, a feladatokkal való teljes azonosulást, a folyamatok javításának tudatos segítését.
Minden munkatársunktól elvárjuk a társaság arculatának megfelelő szakmai és magatartáskultúra betartását, a minőségirányítási előírások szerinti munkavégzést, a hibás munkavégzés megelőzését, szaktudásuk gyarapítását.
Szállítóinkkal tartós együttműködést kívánunk fenntartani. Ennek érdekében minőségpolitikánkat szállítónkkal is megismertetjük, elvárjuk, hogy minőségpolitikánkkal azonosuljanak, az általuk előállított termékek, vagy nyújtott szolgáltatások feleljenek meg az előírt magas követelményeknek.
Különös figyelmet fordítunk korábban értékesített termékeink, rendszereink rendszeres karbantartására, szoftvereik frissítésére, ezáltal életciklusuk meghosszabbítására.
Minőségirányítási rendszerünk hatékonyságának növelése, tökéletesítése érdekében a vezetői átvizsgálás és munkatársaink, vevőink észrevételei alapján folyamatosan új minőségcélokat tűzünk ki.
A GAMMA ZRt. múltja arra kötelez bennünket, hogy a minőségi munkavégzés terén az eddigi eredményeinket továbbfejlesztve növeljük a cég hírnevét, ezért elrendelem a Minőségirányítási Kézikönyvben előírt követelmények maradéktalan betartását.
Minőségpolitikánk megvalósításáért, az MSZ EN ISO 9001 és AQAP 2110 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerünk működtetéséért és fejlesztéséért felelősséget vállalunk.

Minőségbiztosítási rendszer tanúsításaink:

A GAMMA Műszaki Zártkörű Részvénytársaság
nukleáris-, vegyi-, sugár-, biológiai-, kábítószer-, robbanóanyag detektáló, mérő- és környezetvédelmi műszerek; robbanásbiztos berendezések; meteorológiai-, ABV- monitoring- és lakossági riasztó, biztonságtechnikai, sugárvédelmi, oktató, mérő- és szimulációs rendszerek, szoftverek; környezeti levegő-, vízminőség elemző rendszerek; környezetálló-számítógépek, kamerák, kommunikációs eszközök; egyéni légzésvédő-, egyéni és kollektív ABV-védelmi-, vegyi felderítő-, mentesítő-, tábori elhelyezési- és támogató eszközök; egyéni tűzoltó védőfelszerelések; közúti-, katonai-, speciális egészségügyi- és egyéb járművek, gépjármű karosszéria, pótkocsi, hajó, csónak, katonai harcjármű; áramelosztó- szabályozó készülékek; katonai-, haditechnikai eszközök; egyéb speciális gépek és berendezések; fegyverzeti-, fegyverzettechnikai eszközök és berendezések; valamint a felsoroltak alkatrészei; fejlesztése, gyártása, szállítása, forgalmazása, telepítése, oktatása, üzemeltetése és szervizelése, javítása és karbantartása; a felsorolt műszerek kalibrálása, sugárzásmérő műszerek hitelesítést helyettesítő minősítése; valamint villamos motor, áramfejlesztő, motort és generátort tartalmazó gépcsoport; légkondicionáló berendezés, nem háztartási szellőzőberendezés (ventilátor), hőcserélő; emelő-, anyagmozgató gép; folyadékszűrő vagy -tisztító gép és készülék; folyadékot, port kilövellő, porlasztó- vagy szórókészülékek; villamos világítóeszközök; drónok, robotok; tűzszerész eszközök forgalmazása, telepítése, oktatása, üzemeltetése és szervizelése, javítása és karbantartása

illetékességi területen az MSZ EN ISO 9001:2015 és az AQAP 2110 követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet.

Tanúsított telephelyek: 1097 Budapest, Illatos út 11/b.